W Y K A Z


Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościRoczny czynszOkres dzierżawy
1.część działki nr 268/4 położona w Żłobiźnie  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.71 KW Nr OP1B/00025583/3część działki o pow. 25,5 m²część działki  RIVa – 25,5 m²        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 268/4 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 16MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.   Sposób zagospodarowania: Nieruchomość udostępnia w celu ustawienia tablicy reklamowej.  325,20 zł + podatek VAT   Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu: płatny do 15 marca      1-3 lat

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 23.02.2022 r. do dnia 16.03.2022 r.

                                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł