W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 231/2

położona Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.101

KW Nr OP1B/00025651/1

   1,0300 ha RIIIb- 1,0300 ha

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 231/2 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- częściowo tereny rolnicze, KDGP- częściowo droga krajowa klasy głównej o ruchu przyspieszonym.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

230,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
2. część działki nr 5

położonej w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.137

KW Nr OP1B/00005307/9

   0,1000 ha   PsV- 0,1000 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL- tereny lasów

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

 

 

10,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
3. działka nr 75/1

położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2800 ha ŁIV- 0,2800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R- tereny rolnicze

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

 

 

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
4. działka nr 458

położona w Pępicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.96

KW Nr OP1B/00025567/5

0,3500 ha RIVa- 0,3500 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 458– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

70,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
5. działka nr 17/1

położona w Prędocin

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.147

KW Nr OP1B/00024351/1

0,2000 ha RIIIb- 0,0700 ha

RIIIa- 0,1100 ha

PsIII- 0,0200 ha

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 17/1– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- częściowo tereny ogrodów, sadów, RM- częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, KDZ- częściowo tereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

 

50,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca
6.  

 

działka nr 33/4

położona w Prędocin

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.147

KW Nr OP1B/00024351/1

0,1400 ha RIVb- 0,0500 ha

RIIIa- 0,0900 ha

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 33/4– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RU2- częściowo tereny ogrodów i sadów, RM- częściowo tereny zabudowy zagrodowej w gosp. rolnych, handlowych i ogrodniczych.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

 

 

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 08 lutego 2016r.

 

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł