Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomości     Pow. działki w haNr księgi wieczystejOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoRodzaj zbyciaCena
1.2.3.4.6.7.8.9.
1.Działka nr 184/148 obręb Skarbimierz- Osiedle1,2641 haOP1B/00021044/5Nieruchomość niezabudowana położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny Aquila wytwarzający tekturę falistą). Dziełka jest zlokalizowana przy drogach asfaltowych, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna (dobra). Dojazd dobry od północy szeroką drogą urządzoną asfaltową, możliwy również od południa. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Kształt działki nieregularny, niekorzystny, działka jest wąska i wydłużona. Brak ogrodzenia. Możliwości inwestycyjne pogorszone. Na mapie zasadniczej widoczny podziemny przebieg linii elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowe, możliwości występowania infrastruktury powojskowej nieujawnionej na mapie.   Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz.Działka nr 184/148 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: – 5P– tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów oraz w niewielkiej części 7KDZ i 8KDZ- drogi i ulice publiczne klasy zbiorczej.   Przetarg ustny nieograniczony540.000,00 zł netto + podatek VAT  

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebności dojazdu, przejazdu i  przejścia.

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 10.02.2023 r. do dnia 24.02.2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł