Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cena nierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/150

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

0,7688 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana

Położona we wschodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Biedronkowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji przemysłowo-usługowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd drogą asfaltową – dobry.

Uzbrojenie terenu: prąd, kanalizacja, gaz.

 

Działka nr 184/150 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

193.000,00 zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebność dojazdu, służebność przesyłu nie związana z działką nr 184/150.

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 02.12.2016r. do dnia 16.12.2016r.

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł