Wykaz nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Łukowice Brzeskie stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka

nr 454/2

jedn. rej.

Nr G.191,

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

 

Pow.

 

0,1018 ha.

 

 

 

OP1B/00027714/5

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usługi kultury. Dojazd od północy drogą utwardzoną płytami betonowymi – średni..

Uzbrojenie terenu: woda i kanalizacja na działce, prąd w pobliżu w drodze. Działka nie jest używana, w jej centralnej części znajduje się rozpoczęta budowa dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego, która od roku 1985 nie jest kontynuowana.(stan surowy). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły i bloczków betonowych, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty skorodowaną blachą trapezową. Zabudowa przeznaczona do likwidacji, wartość materiału porozbiórkowego pokryje jedynie koszt prac rozbiórkowych.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 454/2       – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U3 – tereny zabudowy usług kultury

 

przetarg

 

34.000,00 zł zw. z

podatku VAT

 

 

 

2.

 

Działka

nr 454/3

jedn. rej.

Nr G.191,

ark. map 1,

Łukowice Brzeskie

 

 

Pow.

 

0,1013 ha.

 

OP1B/00027714/5

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usługi kultury. Dojazd od północy drogą utwardzoną płytami betonowymi – średni..

Uzbrojenie terenu: woda i kanalizacja na działce, prąd w pobliżu w drodze. Działka nie jest używana, w jej centralnej części znajduje się rozpoczęta budowa dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego, która od roku 1985 nie jest kontynuowana.(stan surowy). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły i bloczków betonowych, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty skorodowaną blachą trapezową. Zabudowa przeznaczona do likwidacji, wartość materiału porozbiórkowego pokryje jedynie koszt prac rozbiórkowych.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 454/3       – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U3 – tereny zabudowy usług kultury

 

przetarg

 

34.000,00 zł zw. z

podatku VAT

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 26.10.2018 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.09.2018 r. do dnia 05.10.2018 r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł