Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

działki

w ha

Nr

księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj zbycia Cenanierucho-

mości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działki

nr 130

oraz nr 131

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0966 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacyjną (ks 200-nieczynna do likwidacji) i wodociągowa (w 150) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 130  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDL– tereny dróg publicznych (ulice lokalne); częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe)

Działka nr 131 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

114.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

2.

 

Działki

nr 132

oraz nr 133

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0816 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągowa (w 150) i w małej części kanalizacyjną (ks 200-nieczynna do likwidacji) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe) w tym ruin i gruzu.

 

Działki nr 132,
nr 133
– leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

97.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

3.

 

Działki

nr 134

oraz nr 135

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0849 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągowa (w 150), ruiny zabudowań oraz ryzyko występowania w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działki nr 134,
nr 135
– leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

101.000,00

zł netto

+

podatek VAT

 

4.

 

Działki

nr 136

oraz nr 137

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0866 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i miejscami zadrzewione. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągowa (w 150), ruiny zabudowań oraz ryzyko występowania w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

 

Działka nr 136  –

leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Działka nr 137

leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem- KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

 

103.000,00 zł netto

+

podatek VAT

 

5.

 

Działka

nr 138

ark.m. 2

jedn. rej. G 2

 

0,0759 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych.

Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km.

Lokalizacja korzystna.

Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na ryzyko występowania w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe), w tym linii energetycznej.

 

Działka nr 138  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN– tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDL– tereny dróg publicznych (ulice lokalne); częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD– tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe)

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

90.000,00

zł netto

+

podatek VAT

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 18 września 2014r. do dnia 02 października 2014r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł