Sołtys: LACHOWICZ-MALEC Alicja
Liczba ludności: 195 (stan z 31.12.2007)

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Bierzów. o obszarze 270,40 ha.

Kościół poewangelicki, wzmiankowany w 1335. Od ok. 1534 ewangelicki. Obecny zbudowany zapewne w XV w. z nawą dobudowaną lub zbudowana 1692. Odnowiony w 1860 i 1871. Gotycki z barokową nawą. Murowany z cegły, w prezbiterium w układzie polskim z użyciem zendrówek, nawa otynkowana. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia zamknięta od strony wsch. dwubocznie. Szersza i wyższa nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu, z nowszą kruchtą konstrukcji szkieletowej od zach. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe, z żebrami kamiennymi, profilowanymi; na zwrotnikach stiukowe główki aniołków 2. poł. w. XVII. W zakrystii sklepienie kolebkowe, w nawie kolebkowo-krzy??owe. Tęcza zamknięta łukiem ostrym. Trzy okna w prezbiterium, ostro łukowe z kamiennymi maswerkami w. XV, o motywach rybich pęcherzy, trój- i czworo liści. W nawie okna i wejście zamknięte półkuliście. W wejściu do zakrystii portal ostrołukowy, kamienny, profilowany, w nim drzwi ze starymi okuciami i drewnianą zasuwą. W pd. ścianie prezbiterium nisza na sedilium zamknięta odcinkowo. Tabernakulum ścienne w. XV, w obramieniu kamiennym , prostokątnym z kamiennym wycięciem oraz trójkątnym zwieńczeniem, wypełnionym trój- i cztero liśćmi; w nim krata żelazna z rozetkami. Wnęka ścienna na oleje, z zamknięciem o wykroju oślego grzbietu. W zakrystii trzy wnęki zamknięte łukiem spłaszczonym, w jednej z nich piscina kamienna, gotycka. W wejściu od zach. Drzwi ze starymi okuciami i drewnianą zasuwą. Na zewnątrz prezbiterium opięte szkarpami o jednym uskoku, przy wsch. narożnikach nawy szkarpy proste, przy zach. wydatne o jednym uskoku. Okna zakrystii prostokątne, w kamiennych, fazowanych obramieniach. Dachy siodłowe, nad prezbiterium kryty dachówką, nad nawą ze skośną połacią od zach., kryty gontem, z drewnianymi lukarnami, nad zakrystią pulpitowy, kryty gontem. Na kalenicy nawy chorągiewka z datą 1692. – Podstawa ambony w. XVII, murowana, ze stiukowym muszlami i główkami aniołków. W otoczeniu ko??cio??a mur, zapewne XV w. wzniesiony z kamienia polnego. W nim od pn. i pd. dwie bramki, gotyckie, murowane z kamienia i cegły, zamknięte łukiem ostrym, ze skośnymi przyporami od strony wewnętrznej.