Sołtys: RUPA Krzysztof
Liczba ludności: 562 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Brzezina o obszarze 1118,28 ha.

Kościół p.w. N. P. Marii. Wzmiankowany w 1316. Obecny zbudowany zapewne w XIV w. , z wieżą nadbudowaną w XVI w. Od 1534 do 1945 ewangelicki. Spalony w czasie działań wojennych w 1945, odbudowany 1958-9. Gotycki.Image Murowany z cegły o układzie polskim z użyciem zendrówki. Dwuprzęsłowe prezbiterium zamknięte ścianą prostą, przy nim od pn. dawna zakrystia, obecnie nie komunikująca się z wnętrzem kościoła, w ruinie. Nieznacznie szersza nawa trójprzęsłowa, z kwadratową wieżą od zach. Wnętrze nakryte nowym sufitem z zaokrąglonymi połaciami, w zakrystii sklepieni kolebkowe. Tęcza zaakcentowana odsadzką. Okna ostrołukowe, powiększone w XIX w. Na zewnątrz opięty w narożnikach szkarpami i jednym uskoku, przy pn. ścianie nawy dwie szkarpy zapewne z XVII w. Od pd. narożnik między prezbiterium i nawą ścięty, od pn. z przesklepką w górnej części. Od pd. w prezbiterium portal gotycki, ostrołukowy, profilowany z wałkiem. W zakrystii okno ostrołukowe, głęboko rozglifione, zaszklone gomułkami, z kratką kowalską. Dach siodłowy o jednej kalenicy, ze skośną połacią od wsch. kryty dachówką 1958-9,znacznie niższy od pierwotnego. Wieżą ujęta w narożnikach zach. lizenami; kondygnacja najwyższa nieco węższa, nadbudowana w XVI w. Od zach. portal ostrołukowy, w nim drzwi klepkowe z XVIII/XIX w. Okna wieży w trzech strefach w części starszej, z nich najwyższe zamknięte trójlistnie, umieszczone w ostrołukowych wnękach; w najwyższej kondygnacji okno ostrołukowe oraz zwieńczenie o charakterze attyki z trójkątnymi sterczynami w narożnikach. Wieża nakryta ośmioboczną, murowaną, otynkowaną piramidą, zwieńczoną chorągiewką z datą 1731. W prezbiterium i na występach tęczy widoczne z pod tynków fragmenty polichromii gotyckiej z XV w. Chór muzyczny drewniany z XVIII w., trójbocznie występujący w części środkowej, wsparty na 6 kolumnach. Organy z dekoracją snycerską rokokową, przekształcone w XIX w. Stalle z XVIII/XIX w. Obraz ukrzyżowania z 1 połowy XIX w. Na cmentarzysku przykościelnym chrzcielnica kamienna z XVI w. uszkodzona.

Na krańcu wsi przy drodze do Lipek, znacznych rozmiarów płyta granitowa, ustawiona pionowo; na niej wyryty orzeł śląski oraz inskrypcja w znacznej mierze zatarta, dotycząca wybrukowania w 1584 r drogi na Wrocław przez Jerzego II, księcia na Legnicy i Brzegu.

brzezina