Sołtys: URYGA Zdzisław
Liczba ludności: 650 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Lipki o obszarze 1192,30 ha

Kościół ewangelicki. Wzmiankowany w 1303. Od 1534 ewangelicki. Obecny zbudowany w 1669, po spaleniu poprzedniego, z którego zachowana zakrystia, z wieża z 1725. Odnawiany w 1824 i 1937. W ruinie, opuszczony. Orientowany. Konstrukcji szkieletowej wypełnianej cegłą, częściowo obmurowany, z murowaną gotycką zakrystią. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia. Szersza nawa prostokątna z kwadratową wieża od zach. Wewnątrz sufity z listwowymi kasetonami. W zakrystii sklepienie kolebkowe o łuku zaostrzonym. W tęczy belka profilowana z inskrypcją, datą budowy, monogramem budowniczego D G, z cyrklem i kotwicą. Okna zamknięte półkuliście. Dachy siodłowe kryte łupkiem, nad zakrystią pulpitowy. Na kalenicy prezbiterium wiatrowskaz w kształcie kura. Wieża o ścianach pionowych, nakryta hełmem baniastym z ośmioboczną latarnią, pobitym łupkiem, zwieńczonym chorągiewką z datą 1886. Korpus ambony z 2 poł. XVII w., murowany, ośmioboczny, z parapetem dekorowanym muszlami, główkami aniołków i cekinami, uszkodzony. Cmentarz przykościelny otoczony murem wzniesionym w dolnej części z kamienia, w górnej z cegły gotyckiej o układzie polskim; w nim od pd.-wsch. bramka zamknięta łukiem spłaszczonym, zadaszona pulpitowo, XVII/XVIII w.