Sołtys: CIELICA Wanda
Liczba ludności: 267 (stan z 31.12.2007)
Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Zielęcice o obszarze 447,80 ha .

Kościoł. Wzmiankowany ok. 1305. Obecny zbudowany lub rozbudowany na początku XV w. z wieża z 2 poł. XIX w. Od 1534 do 1945 ewangelicki. Odnawiany w 1864 i 1934. Spalony w czasie działań wojennych w 1945. Gotycki, z wieżą neogotycką. Orientowany. Murowany z cegły, częściowo o układzie wendyjskim z użyciem zendrówki i kamienia z przyziemiu. Prezbiterium dwuprzęsłowe zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. kaplica zamknięta od wsch. dwubocznie, od pd. niewielka zakrystia. Nieznacznie szersza nawa dwuprzęsłowa, z neogotycką wieżą od zach., wewnątrz której prowizoryczna kaplica. Wnętrze nakryte do 1945 stropem płaskim, z malowaną dekoracją patronową XVI w.; w zwieńczeniu ścian prezbiterium widoczne ostrołukowe arkady po niezrealizowanym sklepieniu. W kaplicy sklepienie krzyżowo-żebrowe, z żebrami ceglanymi, w zakrystii kolebkowe. Tęcza zamknięta łukiem ostrym. Okna ostrołukowe, w zamknięciu prezbiterium zachowane kamienne maswerki XV w., o motywie trój- i czworo liści oraz rybich pęcherzy. Wejście do zakrystii umieszczone niesymetrycznie we wnęce zamkniętej trójkątnie, ostrołukowe, w nim drzwi z okuciami gotyckimi. Wejście do kaplicy zamknięte odcinkowo. Portal do nawy od pd. zamknięty trójliściem ściętym, w obramieniu kamiennym, umieszczony we wnęce ostrołukowej z obramieniem profilowanym z formowanej cegły. W ścianie pd. prezbiterium wnęka na sedilum zamknięte odcinkowo, w niej inskrypcje XVII w. W zach. ścianie nawy wysoka wnęka zamknięta półkuliście, w zamknięciu prezbiterium tabernakulum ścienne gotyckie, w obramieniu kamiennym prostokątnym, z kratką żelazną. W kaplicy okna zamknięte półkuliście, w ścianie zach. wnęka ostrołukowa. Na zewnątrz prezbiterium opięte szkarpami o dwóch uskokach, przy bocznych ścianach nawy dwie analogiczne szkarpy. Cokół zaakcentowany profilowaną cegłą. W górnej części ściany pd. prezbiterium niewielkie zamurowane okienka, zamknięte półkuliście. Okienka kaplicy umieszczone we wnękach ostrołukowych z profilowanej cegły, okienka zakrystii we wnękach zamkniętych półkuliście. Wewnątrz zachowane fragmenty polichromii gotyckiej z 1 poł. XV w.: ponad tabernakulum minuskułowa litera „M” w obramieniu z wici roślinnej, na ścianach prezbiterium, nawy oraz kaplicy zacheuszki o0 urozmaiconym wykroju, niektóre w dekoracyjnych obramieniach. W prowizorycznej kaplicy ołtarzyk barokowy XVIII w., z rzeźbą Chrystusa Błogosławionego. Wokół ruin kościoła fragmenty ceglanego muru gotyckiego.

Domy z 1 poł. XIX w. Murowane, otynkowane, z dachami krytymi dachówką.
Nr 20. Usytuowany szczytowo. Piętrowy, z mieszkalnym poddaszem, dwutraktowy. Elewacja frontowa czteroosiowa o podziałach ramowych w narożnikach, z gzymsem między kondygnacjami. W szczycie uproszczone pilastry, ślepe półkuliste arkady oraz pas boniowany w dolnej części. Dach siodłowy. W murze zamykającym dziedziniec brama i furta zamknięta półkuliście.
Nr 60. Usytuowany szczytowo. Piętrowy, dwutraktowy. Czteroosiowy o podziałach ramowych. Szczyt flankowany dwoma pilastrami ze ślepą półkulistą arkadą pośrodku. Dach siodłowy ze świetlikami. Obok spichlerzyk dwu kondygnacyjny, nakryty dachem siodłowym.