Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz innymi czynnościami związanymi z ww. zadaniami – w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, reprezentowana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest radca prawny Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego Dziadkiewicz Bogusław, ul Krakowska 37/203 Opole, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl,;

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach;

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł