XXXIV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 października 2022r.

    /piątek/ godz.1000

w Sali nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2022r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2022r.;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
  3. obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2023rok.;
  4. wysokości stawek podatku od nieruchomości.;
  5. rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Skarbimierz w sprawie sprzedaży Starego Domu Ludowego (w Kruszynie).

  7. Raport o stanie oświaty w Gminie Skarbimierz.

  8. Informacje o oświadczeniach majątkowych osób do tego zobowiązanych.

  9. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.

 10.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

 11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

   12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł