Pani

Marlenie Szydłowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

oraz koleżanki i koledzy GOPS

Drukuj Wydrukuj artykuł