Spotkanie edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt  pn.... szczegóły

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skarbimierz oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, serdecznie zapraszają Rolników na szkolenie... szczegóły

dzień wolny

O g ł o s z e n i e Informujemy, że dnia 24 grudnia 2015r. Urząd Gminy Skarbimierz będzie... szczegóły