Konsultacje projektu

Konsultacje projektu „Standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych” Zarząd Województwa... szczegóły

Informacja o działaIności KRUS

W 2014r. do Oddziału Regionalnego w Opolu zgłoszono 368 wypadków natomiast spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym było 317. Odnotowany... szczegóły

Ogłoszenie o wyjeździe

  Urząd Gminy Skarbimierz oraz Rada Osiedle Skarbimierz informuje, iż przedsiębiorstwo PROVENTA ECO SKARBIMIERZ w związku z planowaną... szczegóły