Wykaz nieruchomości.

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3...

XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV SESJA RADY GMINY SKARBIMIERZ VI KADENCJI odbędzie się dnia 24 marca 2014r. (poniedziałek) godz.1030     PROJEKTY UCHWAŁ na...

Przetarg

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.        Lp. Nr...