„Profilaktyka 40 Plus”

  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zwraca się z prośbą o wsparcie w rozpowszechnianiu informacji...

Kara za brak spisu – NSP 2021

Spisz się, jeśli nie chcesz płacić grzywny! Ustawowy obowiązek udziału w #NSP2021 dotyczy KAŻDEGO mieszkańca Polski. Jeśli będziesz...