O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia  07 stycznia 2022 roku   Urząd Gminy Skarbimierz będzie nieczynny....

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz wraz z prognozą...