O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia                    09 czerwca 2023r. Urząd Gminy Skarbimierz...