Zadbaj o siebie! Zbadaj się.

Mammografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Aby skorzystać z badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja, ponieważ liczba miejsc...

O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia  07 stycznia 2022 roku   Urząd Gminy Skarbimierz będzie nieczynny....

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz wraz z prognozą...